diumenge, 17 d’octubre de 2010

Lluís Companys a Badalona

Amb motiu del 70 aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys, faig aquesta entrada per deixar constància d’un fet en el que ell va ajudar als obrers de Badalona.

Desprès de la tràgica mort de quatre obrers de Badalona en la manifestació de suport a la vaga de la Casa Cros, la nit del 26 d’agost de 1918.Al tenir noticia dels fets la Confederació Regional del Treball de Catalunya va enviar uns corresponsals per seguir els esdeveniments i segons una nota apareguda a la “Solidaridad Obrera” del dis 28 constava que “Son nuestros compañeros de viaje el abogado de la Confederación Regional, Luis Companys, el secretario de la misma, Salvador Segui, y dos amigos más.”
Aquesta nota sembla que no era prou precisa i l’adjudicació a Lluís Companys del títol de “abogado de la Confederación..” porta algun problema, ja que l’endemà sortia una “Nota aclaratoria” en la que es matisava que “Debía decir que un delegado de la Confederación Regional, al que acompañaba el señor Luís Companys, que no es lo mismo, pues que nosotros sepamos, hasta el día de hoy el Comité de la Confederación Regional no tiene nombrado abogado alguno.”
Tampoc aquesta nota va ser prou clara ja que el dia següent sortia una tercera nota que amb el títol “Don Luís Companys” deia, “Anteayer se publicó un suelto en este periódico, en el que se decía que el señor Companys era abogado de la Confederación Regional, y ayer se insertó otro desmintiendo tal aserto.
Lo que sucede es que la falta de claridad del primer suelto hacia que se presentase al señor Companys como abogado permanente de la Confederación, cuando solamente quería decirse que representaba a este organismo en aquel momento concreto, sin que ello implicase que posteriormente había de ostentar la misma representación.
Que conste así. El señor Companys, en aquel momento representaba a la Confederación, pero este organismo no tiene nombrado abogado alguno.- El Comité.

Sembla que en aquell temps calia filar molt prim, però el cas és que Lluís Companys i Salvador Segui, van venir a Badalona a interessar-se per uns fets que mai haguesin tingut de succeir.

Podeu consultar dues publicacions que parlem àmpliament dels fets, a la web del Cedall

Inicis d'un sindicalista llibertari. Joan Peiró a Badalona 1905-1920
Jordi Albaladejo / Joan Zambrana 

Joan Manent i Pesas. Records d'un sindicalista llibertari català.

A l’entrada Mort a trets de quatre obrers de Badalona- El dia 26 d’agost de 1918 us podreu baixar tota la documentació que vaig recollir a l’Hemeroteca