dimarts, 16 de desembre de 2008

Carme 2008- Serenos (1)

El cos de serenos va ser creat a finals del segle XVIII i la seva missió era ajudar durant la nit a la població en una serie de serveis com eren:
- Avisar al metge en cas de malaltia.
- Acompanyar a la farmàcia.
- Anar a buscar a la llevadora.
- Mirar de posar pau entre baralles.
- Perseguir als lladres.
Cada nit es col·locaven davant de l'Ajuntament i entonaven el cant:
Alabado sea Dios.
Las once han dado.
Sereno.

Després cada un d'ells es dirigia cap al barri que tenia assignat.
El seu uniforme era pantalons de colr blau amb riber vermell, i a més a més del "chuzo" (pal de fusta amb pinxo de ferro a la punta) duien el clàssic fanal que deixaven en una cantonada per avisar on es trobaven.